Jaylon Ferguson Authentic Jersey  İlk Yardım Hayat Kurtarır
Ana sayfa İlk Yardım Hakkımızda İletişim

İlk Yardım Hayat Kurtarır

İlk Yardım Nedir?

Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda,sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

İlk yardımcı kimdir?

İlk yardımın tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta/yaralıya tıbbi araç ve gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle, sağlık ekibi gelinceye kadar, ilaçsız uygulamaları yapan, konuyla ilgili eğitim sonunda ilk yardımcı sertifikası almış kişiyi tanımlar.

İlk yardımın öncelikli amaçları nelerdir?

Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak, Hasta/yaralının durumunun kötüleşmesini engellemek, İyileştirmeyi kolaylaştırmak ilk yardımın öncelikli amaçlarıdır.

İlk Yardım Temel Uygulamaları

Bildirme:

En hızlı şekilde gerekli yardım kuruluşlarına ( 112 ) haber verilmesidir.

112 arandığında kesin yer ve adres, kim, hangi numaradan arıyor, olayın tanımı, hasta ya da yaralı sayısı, durumu, nasıl bir yardım aldıkları açıklanmalıdır.

İlk yardımcının müdahalede yapması gerekenler

  • Hasta/yaralının durumunu değerlendirme
  • Hasta/yaralının korku ve endişelerini gidermek,
  • Hasta/yaralıya müdahalede yardımcı olacak kişileri organize etmek,
  • Hasta/yaralının durumunun ağırlaşmasını engellemek için gerekli müdahalede bulunmak,
  • Kanama, kırık, çıkık ve burkulma vb. durumlarda yerinde müdahale etmek.
  • Hasta/yaralının yarasını görmesine izin vermemek,
  • Hasta/yaralıları hareket ettirmeden müdahale yapmak,
  • Hasta/yaralıların en uygun yöntemlerle en yakın sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak (112),
  • Ancak herhangi bir tehlike yok ise hasta ya da yaralı yerinden kımıldatılmamalıdır.
  • İLK YARDIM HAYAT KURTARIR.